Izmaiņas autoratlīdzības saņēmējiem no 01.07.2021


Jau šobrīd atšķirīgā nodokļu piemērošanas kārtība autoratlīdzības ienākumu saņēmējiem būtiski mainīsies no gada otrās puses, kas ir noteikts arī kā pārejas periods uz jauno regulējumu 2022. gadā. Jaunā regulējuma ietvaros, autoratlīdzību saņēmēji tiek iesaistīti ne tikai iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanā, bet arī pilnvērtīgākā valsts sociālajā apdrošināšanā, tāpat kā citi ienākumu guvēji.

Autoratlīdzību ienākumu nodokļu aplikšanas kārtība no 01.07.2021

Sākot ar 2021. gada 1.jūliju, radošo profesiju pārstāvjiem – autoratlīdzības saņēmējiem, ir iespēja veikt savu darbību un gūt ienākumus:

 1. Turpinot izmantot autoratlīdzību režīmu;
 2. Reģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējiem (izvēloties MUN vai IIN maksāšanas režīmu);
 3. Saņemot autoratlīdzības no kolektīvā pārvaldījuma ogranizācijas/ -ām. Šajā kategorijā nav būtisku izmaiņu jebšu nodokļi tiek maksāti tāpat kā pirms 2021.gada.

Turpināt izmantot autoratlīdzības režīmu

Nodokli maksā tikai un vienīgi pasūtītājs no pilnas līguma summas. Nodoklī ir ietverts gan IIN , gan VSAOI, proporcijā 20%:80%. IZDEVUMU NORMAS VAIRS NEVAR TIKT PIEMĒROTAS.

Nodokļa likmes ir atkarīgas no autoratlīdzību gada apmēra:

 • ja autoratlīdzība < 25 000 €: 25 % likme
 • ja autoratlīdzība > 25 000 €: 40 % likme

2021. gada autoratlīdzības saņēmēja deklarāciju iesniedz līdz 28.02.2022.

Reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam – vispārējā IIN režīmā

IIN rēķina gada ienākumu deklarācijā. Atskaita radošajā darbībā veidojušos izdevumus pēc izdevumu normas 25 % vai 50 % no autoratlīdzības (nav jāpamato) vai pēc faktiskajiem izdevumiem (jāpamato ar čekiem, kvītīm, rēķiniem).

IIN maksā pats autors – sniedzot GID

Papildus nepieciešams veikt VSAOI iemaksas. Ja ienākums mēnesī ≥ 500 €, tad rēķina vismaz no 500 €. Savukārt , ja zem 500 €, pilnais VSAOI nav jārēķina, bet gan tikai VSAOI 10% apmērā pensiju apdrošināšanai no pilnās līguma summas.

Noteiktas minimālās iemaksas, kas visiem jāsasniedz, ja ienākums <1500 € ceturksnī 10% apmērā no summas apmēra, kas pietrūkst līdz 1500 €. Šīs minimālās iemaksas aprēķina VSAA. Minimālās iemaksas var neveikt, ja pašnodarbinātais (kurš nav vienlaikus darba ņēmējs) prognozē, ka ienākums nesasniegs 1500 € ceturksnī un iesniedz VID iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem.Page Break

Reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam – MUN režīmā

MUN maksā no samaksas (bruto ieņēmumiem) uz ceturkšņa deklarāciju pamata. MUN likmes 2021. gadā:

 • apgrozījumam < 25 000 € – 25%
 • apgrozījumam > 25 000 € – 40%

Režīmu salīdzinājums (Avots: VID)

IIN režīms

Autoratlīdzību režīms

MUN režīms

Autoratlīdzību ienākumu nodokļu aplikšanas kārtība no 01.01.2022

Tā kā sākot ar 2022. gada 1. janvāri autoratlīdzību režīms būs pieejams tikai autoriem, kas ienākumus saņem no kolektīvā pārvaldījuma ogranizācijas/ -ām radošo profesiju pārstāvjiem – autoratlīdzības saņēmējiem, ir iespēja veikt savu darbību un gūt ienākumus 3 veidos, t.i.:

 1. Nereģistrēties un nodokļus maksāt kā no uzņēmuma līguma

  a. Nodokļi kā no algas darbiniekam uzņēmumā

  b. Visus nodokļus maksā pasūtītājs

 2. Reģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējiem (izvēloties MUN vai IIN maksāšanas režīmu)

  a. Iespējams izvēlēties no vispārējā IIN vai MUN režīms;

  b. IIN režīmā piemēro izdevumu normas;

  c. Visus nodokļus maksā autors;

 3. Saņemot autoratlīdzības no kolektīvā pārvaldījuma ogranizācijas/ -ām

  a. Nav būtisku izmaiņu. Nodokļi tiek maksāti tāpat kā pirms 2021.gada.

Lai nodrošinātu labāku pieredzi, tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Uzzināt vairāk