(ultima versiune revizuită 21.02.2023)

Termeni generali 

Acești Termeni de utilizare ("Termeni") reglementează utilizarea site-ului www.abill.io, a instrumentelor utilizate și oferite pe acesta, precum și a altor mijloace electronice de comunicare legate de site-ul web ("site-ul web").


Cerințele Site-ului sunt obligatorii pentru fiecare persoană, utilizator al Site-ului, care utilizează Site-ul (în continuare - Utilizatorul), indiferent dacă s-a înregistrat sau nu pentru utilizarea Site-ului. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu acești Termeni, acesta trebuie să înceteze imediat utilizarea Site-ului.

Site-ul aparține companiei SIA "Abillio" înregistrată în Registrul Comerțului din Republica Letonia (număr de înregistrare 40203284112), în continuare - Proprietarul.

Termenii constituie un acord obligatoriu între Utilizatorul Site-ului și Proprietarul Site-ului.

Proprietarul Site-ului are dreptul de a modifica Termenii Site-ului în orice moment, la propria discreție și fără notificare prealabilă. Orice modificare a Termenilor Site-ului intră în vigoare la data publicării pe Site.

Informațiile furnizate pe Site nu sunt destinate distribuirii sau utilizării către orice persoană sau entitate din orice jurisdicție sau țară în care o astfel de distribuire sau utilizare ar fi contrară legii sau reglementărilor sau ar supune Proprietarul Site-ului la orice cerințe de înregistrare în respectiva jurisdicție sau țară, respectiv. vor face acest lucru din proprie inițiativă și vor fi pe deplin responsabili pentru respectarea legilor și reglementărilor relevante.

Proprietarul Site-ului cooperează cu alte entități juridice care oferă Utilizatorilor posibilitatea de a deveni membri ai Parteneriatului (în continuare - Parteneriatul) pentru a desfășura o activitate economică comună. . Participarea și admiterea Utilizatorului în calitate de membru este stipulată în documentele de constituire a Parteneriatului. Scopul Parteneriatului este de a oferi Utilizatorilor posibilitatea de a utiliza o soluție digitală (Website) în cadrul căreia este posibilă întocmirea și trimiterea facturilor către terți (în continuare - Clienți) pentru serviciile prestate Clienților în cadrul Parteneriatului (în continuare - Servicii), calcularea și primirea unei părți din profit. Serviciu, pentru a facilita posibilitatea de a desfășura activitatea economică a Utilizatorilor în cadrul Parteneriatului, precum și pentru a oferi consultanță și sprijin Utilizatorilor. Utilizatorul poate lua cunoștință de documentele de reglementare ale Parteneriatului în Profilul său după ce Utilizatorul devine membru al Parteneriatului.

Scopul principal al utilizării site-ului este reprezentat de soluții digitale pentru operațiunile Parteneriatului.


  ACCEPTAREA CONDIȚIILOR


  Este de datoria fiecărui Utilizator să citească cu atenție versiunea actuală a Termenilor.

  Utilizatorul poate utiliza Site-ul, se poate înregistra pe acesta și poate folosi oportunitatea de a utiliza Site-ul numai dacă a citit Termenii Site-ului și este pe deplin de acord cu aceștia.

  Utilizatorul este obligat să revizuiască periodic Termenii pentru a primi informații despre actualizări. Prin continuarea utilizării Site-ului după data publicării Termenilor revizuiți, Utilizatorul confirmă că a analizat modificările și a acceptat Termenii revizuiți.

  Utilizatorul poate confirma acceptarea Termenilor de utilizare a Site-ului fie prin utilizarea efectivă a Site-ului, caz în care se consideră că Utilizatorul a citit și este de acord cu Termenii de utilizare a Site-ului.

  Utilizatorul nu are dreptul de a utiliza Site-ul web dacă nu este de acord cu Termenii de utilizare a Site-ului web, precum și dacă declarațiile Utilizatorului nu sunt conforme cu cele specificate.

  Prin acceptarea acestor Termeni, Utilizatorul este responsabil pentru toate acțiunile efectuate cu ajutorul codurilor de acces de înregistrare ale Utilizatorului. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru toate tranzacțiile și alte obligații efectuate prin intermediul Site-ului.

  Utilizarea Serviciilor va necesita, de asemenea, un consimțământ separat cu privire la termenii de cooperare, care nu fac parte din acești Termeni, dar sunt obligatorii pentru Utilizatori.

  Serviciile sunt furnizate în conformitate cu termenii Acordului de servicii, care nu fac parte din acești Termeni, dar sunt obligatorii pentru Utilizatori.

  REZISTENȚELE UTILIZATORULUI:

  Prin utilizarea Site-ului pe toată durata utilizării acestuia, Utilizatorul confirmă și garantează că:
  - a luat cunoștință de Termeni și de actualizările acestora;
  - orice informație furnizată de Utilizator pe Site este adevărată, exactă și actuală și va fi furnizată în mod complet voluntar. Utilizatorul se angajează să actualizeze imediat informațiile furnizate anterior, în cazul în care acestea se modifică;
  - Utilizatorul are capacitate juridică și este de acord să respecte Termenii;
  - Utilizatorul nu are mai puțin de 18 ani;
  - Utilizatorul nu este minor în jurisdicția în care își are reședința;
  - Utilizatorul nu va accesa Site-ul prin mijloace automatizate, cum ar fi roboți, scripturi sau în alt mod;
  - Utilizatorul nu va utiliza Site-ul în scopuri ilegale sau neautorizate;
  - Utilizatorul nu este o persoană semnificativă din punct de vedere politic, nu este un membru al familiei unei persoane semnificative din punct de vedere politic, precum și nu este o persoană strâns legată de o persoană semnificativă din punct de vedere politic;
  - Utilizatorul nu are proceduri active de insolvență;
  - Utilizatorul nu este implicat în activități ilegale care sunt în conflict cu legile și reglementările și cu normele etice și morale acceptate în societate;
  - Utilizatorul nu este privat de dreptul de a desfășura toate tipurile de activități comerciale prin lege sau printr-o decizie a administrației de stat sau a instituțiilor judiciare;
  - Utilizatorul nu are statutul de suspect în vreun caz penal;
  - Utilizarea Site-ului nu va încălca nicio lege sau reglementare aplicabilă.


  În cazul în care utilizatorul furnizează informații false, inexacte, neactualizate sau incomplete, Proprietarul Site-ului are dreptul de a suspenda sau de a închide contul utilizatorului și de a refuza utilizarea oricărui Site actual sau viitor (sau a oricărei părți a acestuia).
  Vizitarea unui site, trimiterea de e-mailuri și completarea formularelor online sunt comunicări electronice. Utilizatorul este de acord să primească comunicări electronice, iar utilizatorul este de acord ca toți termenii, acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări furnizate de Proprietarul site-ului web către utilizator să fie făcute electronic, prin e-mail sau pe site-ul web și sunt considerate a fi furnizate în scris. .
  În cazul în care Utilizatorul furnizează informații false, inexacte, neactualizate sau incomplete, Proprietarul Site-ului are dreptul de a suspenda sau de a închide contul Utilizatorului și de a refuza utilizarea oricărui Site Web actual sau viitor (sau a oricărei părți a acestuia).

  Vizitarea unui site web, trimiterea de e-mailuri și completarea formularelor online sunt comunicări electronice. Utilizatorul este de acord să primească comunicări electronice, iar utilizatorul este de acord ca toți termenii, acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări furnizate de către proprietarul site-ului web către utilizator să fie făcute electronic, prin e-mail sau pe site-ul web și sunt considerate a fi furnizate în formă scrisă.


  PROCEDURA DE UTILIZARE A SITE-ULUI


  Utilizatorul are dreptul de a utiliza Site-ul numai în conformitate cu Termenii și cu scopurile prevăzute pentru Site. Site-ul nu poate fi utilizat în legătură cu alte demersuri comerciale decât cele aprobate de Proprietarul Site-ului.


  Proprietarul Site-ului nu este responsabil pentru obligațiile Utilizatorului față de Parteneriat.

  Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru orice informație pe care o plasează pe Site și/sau o trimite Clienților care utilizează Site-ul, precum și își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele (inclusiv juridice) care apar ca urmare a postării sau trimiterii unor astfel de informații.

  Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității parolelor sale și a informațiilor privind codurile de acces create pe Site și se angajează să nu transmită aceste informații unor terțe părți. Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate acțiunile întreprinse folosind datele de înregistrare și informațiile de acces ale utilizatorului. În cazul în care Utilizatorul ia cunoștință de orice utilizare neautorizată a parolei sau a contului, trebuie să notifice imediat Proprietarul Site-ului prin trimiterea unui e-mail la adresa [email protected].

  Utilizatorul nu va întreprinde nicio acțiune care să împiedice sau să interfereze cu utilizarea Site-ului.

  Utilizatorului sau oricărei persoane neautorizate îi este interzis să:
  - Preluarea sistematică de date sau alt conținut de pe Site pentru a crea sau compila în mod direct sau indirect o colecție, o compilație, o bază de date sau un director fără permisiunea scrisă a Proprietarului Site-ului;
  - Copierea sau utilizarea conținutului Site-ului sau a oricăror materiale pe care le conțin în alte scopuri decât cele descrise în Termenii de utilizare sau în documentele de reglementare ale Parteneriatului;
  - Vânzarea, distribuirea, publicarea sau transferul în alt mod a conținutului Site-ului sau a oricăror materiale către o terță parte;
  - creați orice lucrări derivate din conținutul Site-ului web sau al oricăror materiale;
  - reutilizați conținutul Site-ului web sau al oricăror materiale în afara Site-ului web, licențiați conținutul Site-ului web sau folosiți-l în scopuri comerciale;
  - permiteți unei terțe părți să efectueze oricare dintre acțiunile de mai sus;
  - efectuați orice utilizare neautorizată a Site-ului web, inclusiv colectarea datelor altor utilizatori, inclusiv a adreselor de e-mail, prin mijloace electronice sau prin alte mijloace, crearea de conturi de utilizator prin mijloace automate sau prin fraudă;
  - să utilizeze agenți, persoane autorizate sau intermediari pentru a efectua activități pe Site-ul web;
  - să eludeze, să dezactiveze sau să interfereze în alt mod cu caracteristicile legate de securitate ale Site-ului web, inclusiv caracteristicile care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricărui conținut de pe Site-ul web, sau - să impună restricții privind utilizarea Site-ului web și/sau a conținutului acestuia;
  - să efectueze o recuperare sau o legătură neautorizată a Site-ului web;
  - să înșele, să fraudeze sau să păcălească Proprietarul Site-ului, Clienții și alți utilizatori;
  - să utilizeze în mod abuziv Serviciile de asistență ale Site-ului sau să trimită rapoarte false de abuz sau abuzuri;
  - să se angajeze în orice utilizare automatizată a Site-ului, cum ar fi utilizarea de scripturi sau a oricăror roboți sau instrumente similare de extragere a datelor;
  - să interfereze cu sau să creeze o sarcină nerezonabilă pe Site sau pe rețelele sau serviciile conectate la Site;
  - să utilizeze datele de acces ale unui alt utilizator pentru a se conecta la Site;
  - vindeți sau transferați în alt mod profilul dvs. către terți;
  - folosiți orice informație obținută de pe Site pentru a face rău sau a abuza de o altă persoană;
  - folosiți Site-ul ca parte a oricărei încercări de a concura cu Proprietarul Site-ului sau folosiți în alt mod Site-ul și/sau conținutul său pentru orice activitate generatoare de venituri, alta decât cea prevăzută în mod specific pe Site;
  - decriptați, decodificați orice cod software care include sau face parte în orice fel din Site;
  - să încerce să ocolească orice măsuri de securitate de pe Site concepute pentru a preveni sau restricționa accesul la Site sau la orice parte a Site-ului;
  - să hărțuiască, să deranjeze, să intimideze sau să amenințe oricare dintre angajații sau agenții Proprietarului Site-ului implicați în furnizarea oricărei părți a Site-ului către Utilizatori;
  - să șteargă o notificare privind drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate de pe orice conținut de pe Site;
  - să copieze sau să personalizeze software-ul Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la Flash, PHP, HTML, JavaScript sau alte coduri;
  - să încărcați sau să transmiteți (sau să încercați să încărcați sau să transmiteți) viruși, troieni sau alte instrumente care interferează cu utilizarea continuă a Site-ului de către orice parte sau care modifică utilizarea, funcționalitatea sau întreținerea Site-ului;
  - să încărcați sau să transmiteți (sau să încercați să încărcați sau să transmiteți) orice material care acționează ca un mecanism pasiv sau activ pentru colectarea sau transmiterea de informații, inclusiv, dar fără a se limita la, formate de schimb de grafice ("GIF"), pixeli 1 × 1, erori web, cookie-uri sau alte instrumente similare;
  - să utilizeze orice sistem automatizat care accesează Site-ul, inclusiv pentru a rula orice script neautorizat sau alt software;
  - să întreprindă acțiuni împotriva Site-ului, a Parteneriatului, a Proprietarului Site-ului, precum și a Clientului care afectează în mod negativ reputația Site-ului, a Parteneriatului, a Proprietarului Site-ului sau a Clientului sau cauzează daune semnificative intereselor Site-ului, a Parteneriatului, a Proprietarului Site-ului sau a Clientului;
  - să utilizeze Site-ul într-un mod incompatibil cu legile sau reglementările aplicabile.


  Utilizatorul este conștient de faptul că încălcarea condițiilor de mai sus este o faptă sancționabilă.

  Utilizatorul poate fi refuzat accesul la Site în următoarele cazuri:
  - dacă Utilizatorul încalcă Termenii;
  - declarațiile Utilizatorului sunt false;
  - reclamațiile primite de la Clienți cu privire la Utilizator;
  - a fost constatată utilizarea unor date inexistente sau a altor date cu caracter personal;
  - a fost identificat un abuz al Site-ului.
  - au fost identificate amenințări la adresa securității Site-ului;
  - Utilizatorul încalcă documentele care reglementează activitățile Parteneriatului;
  - Utilizatorii au un proces de solvabilitate în curs;
  - dacă există suspiciunea că Utilizatorul desfășoară activități ilegale care sunt în conflict cu legile și actele normative și cu normele etice și morale acceptate în societate;
  - dacă există suspiciunea că Utilizatorul întreprinde acțiuni împotriva Site-ului, a Parteneriatului sau a Proprietarului Site-ului, afectează negativ reputația Site-ului, a Parteneriatului sau a - Proprietarului Site-ului sau cauzează daune semnificative Site-ului, Parteneriatului sau intereselor Proprietarului Site-ului;
  - dacă Utilizatorul a fost privat de dreptul de a desfășura toate tipurile de activități comerciale prin lege sau decizie;
  - dacă Utilizatorul are statutul de suspect într-un caz penal.

  Proprietarul Site-ului poate refuza accesul la Contul Utilizatorului fără o notificare prealabilă. Utilizatorul nu va pretinde daune-interese în legătură cu acest lucru și nu va înainta nicio pretenție sau cerere împotriva Proprietarului Site-ului.

  Utilizatorul este de acord că conținutul Site-ului poate fi modificat fără notificare prealabilă. Utilizatorul nu va face nicio cerere de despăgubiri sau pretenții în legătură cu acest lucru. Utilizatorul este obligat să urmărească în mod regulat conținutul Site-ului, descrierile furnizate în cadrul acestuia și modificările aduse acestuia.

  Utilizatorul este de acord că Proprietarul Site-ului poate, la discreția sa și fără notificare prealabilă, să suspende temporar sau permanent funcționarea Site-ului, precum și, fără notificare prealabilă, să suspende temporar sau permanent întreținerea Site-ului sau a oricărei părți a acestuia (aceasta include și închiderea Site-ului). Utilizatorul nu va face nicio reclamație sau pretenție în legătură cu acest lucru. Site-uri

  Proprietarul Site-ului nu garantează că Site-ul va fi disponibil fără întreruperi, erori sau întârzieri.

  Site-ul poate conține informații, inclusiv Termenii, care conțin erori tipografice, inexactități sau omisiuni. Proprietarul Site-ului își rezervă dreptul de a corecta orice erori, inexactități sau omisiuni și de a modifica sau actualiza informațiile de pe Site în orice moment și fără notificare prealabilă.

  Utilizatorul are dreptul de a accesa Site-ul numai prin intermediul unei soluții furnizate de Proprietarul Site-ului.

   ÎNREGISTRAREA ȘI IDENTIFICAREA UTILIZATORULUI


   Pentru a se înregistra pe Site, utilizatorul trebuie să își furnizeze numele, prenumele și adresa de e-mail.

   În cadrul funcționalității Site-ului, utilizatorul poate lega contul său de conturile online ale utilizatorului cu furnizorii de servicii terțe. Utilizatorul declară și garantează că are dreptul de a dezvălui proprietarului site-ului informațiile de conectare la contul terților și/sau de a acorda proprietarului site-ului acces la contul terților al utilizatorului fără a încălca niciunul dintre termenii și condițiile care reglementează utilizarea contului terților respectiv și fără a obliga proprietarul site-ului să plătească fără costuri sau fără a supune proprietarul site-ului la nicio restricție de utilizare impusă de furnizorul contului terților. Prin acordarea accesului Proprietarului Site-ului la orice cont al terților, Utilizatorul înțelege că Proprietarul Site-ului poate accesa conținutul acestora, astfel încât acesta să fie disponibil pentru Site și Proprietarul Site-ului pentru funcționarea Site-ului.

   Pentru a începe utilizarea completă a Site-ului, Utilizatorul trebuie să se înregistreze prin furnizarea de informații suplimentare despre Utilizator furnizate pe Site.

   În conformitate cu cerințele legale, înainte de furnizarea Serviciilor și de trimiterea facturii către Client, este necesar să se efectueze identificarea Utilizatorului, sau "Cunoașterea clientului", al cărei scop este de a avea grijă de un mediu sigur, de a preveni posibilele riscuri de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

   Toate informațiile solicitate de Utilizator în momentul înregistrării vor fi incluse în cererea de aderare la Parteneriat.

   Utilizatorul confirmă că va furniza date adevărate și numai despre el însuși și confirmă că nu va furniza datele altei persoane în timpul înregistrării și identificării.

   Utilizatorul este informat că furnizarea cu bună știință de informații false este o infracțiune care se pedepsește și pentru care este prevăzută o anumită răspundere.

   Utilizatorul are dreptul de a înceta să mai utilizeze Site-ul în orice moment, notificând Proprietarului Site-ului opțiunea de a nu mai utiliza Serviciile de pe Site și de a șterge profilul.


    Politica de confidențialitate

    Prin acceptarea acestor Termeni, Utilizatorul este, de asemenea, de acord cu politica de confidențialitate a Site-ului. Politica de confidențialitate este un document legat de Termeni, care este obligatoriu pentru Utilizator.


    Proprietarul Site-ului solicită de la Utilizator informațiile cerute de actele normative și solicitate:
    - pentru a înregistra un Utilizator pe Site;
    - pentru a menține un Cont de Utilizator;
    - pentru a oferi acces la Site;
    - pentru a asigura comunicarea cu Utilizatorul;
    - pentru a identifica Utilizatorul și informațiile furnizate de acesta;
    - pentru a asigura utilizarea deplină a Site-ului;
    - pentru a asigura trimiterea de informații către Client și efectuarea decontărilor;
    - în scopul contabilității și funcționării Parteneriatului;
    - în alte cazuri, care este necesar în conformitate cu actele normative.

    Proprietarul Site-ului stochează datele despre Utilizator, Serviciu, Clienți atât timp cât este necesar în conformitate cu actele de reglementare relevante.

    .

     Drepturi de proprietate intelectuală


     Conținutul Site-ului, inclusiv conținutul Termenilor, mărcile comerciale, denumirile comerciale, logo-urile, mărcile de servicii, brevetele, drepturile de autor sau secretele comerciale, inclusiv numele Abillio, fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală înregistrate și neînregistrate ale Proprietarului Site-ului și ale altor persoane.

     Proprietarul Site-ului a stabilit statutul de secret comercial al codului Site-ului și al conținutului acestuia și îl consideră informație confidențială.

     Utilizatorul trebuie să presupună că toate informațiile văzute sau citite de către Utilizator pe acest Site sunt protejate prin drepturi de autor și nu pot fi utilizate fără permisiunea scrisă a Proprietarului Site-ului, cu excepția celor prevăzute în acești Termeni de utilizare, în Documentele de reglementare a parteneriatului sau în textul de pe Site.

     Nimic din conținutul Site-ului nu trebuie interpretat, implicit, cu excludere sau în alt mod, ca fiind acordarea de licențe sau drepturi de utilizare a mărcilor care apar pe Site fără acordul prealabil scris al Proprietarului Site-ului sau al oricărei terțe părți care deține proprietatea intelectuală.

     Utilizatorul recunoaște și este de acord că orice întrebări, comentarii, sugestii, idei, feedback sau alte informații transmise de către Utilizator sunt neconfidențiale și vor deveni proprietatea Proprietarului Site-ului. Proprietarul Site-ului deține drepturi exclusive, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală, iar Proprietarul Site-ului are dreptul de a utiliza și distribui fără restricții aceste informații trimise în orice scop legal, comercial sau de altă natură, fără consimțământul Utilizatorului în cauză. Utilizatorul renunță la orice drept moral și material asupra acestor informații trimise. Utilizatorul garantează că orice astfel de informații trimise sunt originale sau că are dreptul de a trimite astfel de informații trimise. Utilizatorul este de acord că nu se va înainta nicio reclamație împotriva proprietarului site-ului web pentru orice încălcare sau deturnare posibilă sau reală a dreptului la informațiile furnizate de către utilizator.


      LIBILITATE

      Proprietarul Site-ului nu își asumă nicio garanție sau răspundere față de Utilizator și față de orice terță parte în legătură cu:
      - utilizarea site-ului, inclusiv adecvarea la un anumit scop;
      - acuratețea sau caracterul complet al conținutului site-ului web, inclusiv orice erori sau inexactități în conținut și materiale;
      - vătămări corporale sau daune materiale, indiferent dacă utilizatorul accesează și utilizează site-ul web;
      - orice acces neautorizat la server și/sau la toate și toate și orice informații personale și/sau financiare stocate pe acesta;
      - orice disfuncționalități, întreruperi și posibile erori ale Site-ului web din cauza unor astfel de evenimente;
      - orice găuri de securitate, viruși, cai troieni sau programe malware similare care pot fi transmise către sau de pe Site de către orice terță parte;
      - orice erori sau omisiuni în orice conținut și material sau orice pierderi sau daune care rezultă din utilizarea oricărui conținut publicat, transmis sau pus la dispoziție în alt mod pe site;
      - orice produs sau serviciu promovat sau oferit de o terță parte prin intermediul site-ului;
      - pentru orice pierdere directă, indirectă sau iminentă, inclusiv pierderi de profit, pierderi de venituri, pierderi de date sau alte pierderi, care rezultă din utilizarea Site-ului, chiar dacă Proprietarul Site-ului este conștient de posibilitatea unor astfel de pierderi;
      - Ca măsură de precauție, utilizatorul trebuie să ia propria decizie privind utilizarea Site-ului.

      Obligațiile, îndatoririle și responsabilitățile care decurg din regulile Parteneriatului și din Serviciile furnizate se rezolvă în cadrul Parteneriatului, fără implicarea Proprietarului Site-ului.

      Utilizatorul este de acord să apere interesele Proprietarului Site-ului și ale afiliaților săi și se angajează să nu solicite implicarea sau despăgubirea Proprietarului Site-ului pentru orice pierdere, daună, răspundere, reclamație sau cerere de despăgubire rezultată din sau în legătură cu:
      - Utilizarea Site-ului;
      - Încălcarea regulilor;
      - orice încălcări ale declarațiilor utilizatorului;
      - încălcarea drepturilor terților, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de proprietate intelectuală.


      Nu în pofida celor de mai sus, Proprietarul Site-ului își rezervă dreptul și Utilizatorul este de acord ca, pe cheltuiala Utilizatorului, Proprietarul Site-ului să își asume protecția și controlul exclusiv asupra oricărei chestiuni care ar putea afecta Proprietarul Site-ului. Proprietarul Site-ului va depune eforturi rezonabile pentru a informa Utilizatorul cu privire la orice astfel de reclamație, acțiune sau acțiune.
      Utilizatorul renunță la orice drept sau pretenție în temeiul oricărei legi din orice jurisdicție care necesită comunicarea cu Utilizatorul sub orice altă formă decât mijloacele electronice de comunicare.


       Termeni finali

       Termenii sunt obligatorii pentru Utilizator atâta timp cât Utilizatorul utilizează Site-ul web.

       Aceste Regulamente sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legislația letonă.

       Pentru a rezolva o problemă, Utilizatorul ar trebui să contacteze Proprietarul Site-ului prin trimiterea unui e-mail la [email protected].

       Discuțiile privind aceste Regulamente vor fi examinate în instanța de judecată din Republica Letonia.

       În cazul în care unul sau mai mulți termeni din Termenii de utilizare sunt considerați nevalabili, ilegali, nevalabili sau inaplicabili, termenii rămași vor fi interpretați cât mai strâns posibil în conformitate cu legislația aplicabilă, în concordanță cu scopul lor inițial și nu vor afecta validitatea acestora.

       Proprietarul site-ului poate transfera în orice moment oricare sau toate drepturile și obligațiile sale către alte persoane.

       Nu s-a stabilit nicio relație de asociere în participațiune, parteneriat, angajare sau agent între Utilizator și Proprietarul site-ului ca urmare a utilizării acestor Termeni. Utilizatorul este de acord că acești Termeni nu vor fi interpretați împotriva Proprietarului site-ului web pe baza faptului că au fost compilați de către Proprietarul site-ului web.

       Utilizatorul renunță la orice cerințe în legătură cu faptul că Termenii sunt redactați și disponibili în format electronic.

       Cookie-urile sunt utilizate pentru a asigura o experiență mai bună. Continuând să utilizați acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Aflați mai multe