Тази политика


Тази политика за поверителност урежда използването на уебсайтовете на Abillio LLC ("Abillio"), като например www.abill.io, включително всички свързани услуги, предлагани на тези уебсайтове (наричани общо "Уебсайтове"). Настоящата Политика за поверителност дава подробна информация за това коя информация се събира от и предоставя на Abillio, как Abillio може да използва тази информация и дали тази информация представлява лична информация ("Лични данни").

При посещение на нашата начална страница ние считаме за много важно да защитим вашите лични данни при тяхното събиране, обработване и използване. Вашите данни са защитени в съответствие с изискванията на правните разпоредби. По-долу ще намерите информация, която посочва кои данни се записват по време на посещението ви на нашата начална страница и как се използват.

1. Име и данни за контакт на лицето, което обработва данните

Тази информация за защита на данните е приложима за поръчките за обработка на данни, изпълнявани от:

Абилио ЕООД (наричано по-долу: Абилио)

Vainodes str. 10a-14,
Riga, LV1004
Latvia
+371 29275183
[email protected]

2. събиране и съхранение на лични данни, както и вид и цел на използване

а) При посещение на уебсайта

При влизане в нашия уебсайт https://www.abill.io браузърът на Вашето крайно устройство автоматично изпраща информация до сървъра на нашия уебсайт. Тази информация се съхранява временно в т.нар. регистрационен файл. Следната информация се събира автоматично и се съхранява до началото на автоматичното изтриване:

 • IP адрес на компютъра, който се свързва с вас,
 • дата и часът на достъпа,
 • името и URL адресът на изтегления файл,
 • уебсайтът, който позволява достъпа (referrer-URL),
 • използваният браузър и може би операционната система на вашия компютър, както и името на вашия доставчик на достъп.

Обработваме гореспоменатите данни за следните цели:

 • за да гарантираме безпроблемна връзка с нашия уебсайт,
 • за да гарантираме удобно използване на нашия уебсайт,
 • за да оценим сигурността и стабилността на системата, както и
 • за допълнителни административни цели.

Правно основание за обработката на данни е установено в чл. 6 и сл. 1, S. 1, буква е от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

б) При регистрация за нашия бюлетин

След като сте дали изричното си съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, S. 1, буква a от ОРЗД, ние използваме Вашия имейл адрес, за да Ви изпращаме редовно нашия бюлетин. Посочването на Вашия имейл адрес е достатъчно, за да получавате нашия бюлетин. Отказът е възможен по всяко време, напр. чрез връзката в края на всеки бюлетин. Освен това можете да изпратите отказа си по всяко време по имейл на адрес [email protected] (просто напишете UNSUBSCRIBE в темата на съобщението).

в) Когато използвате нашия формуляр за контакт

Можете да задавате въпроси от всякакъв вид чрез нашия формуляр за контакт, който е достъпен на нашия уебсайт. Това изисква посочването на Вашия имейл адрес, което ни позволява да разберем подателя на имейла и да му отговорим. Допълнителни посочвания могат да бъдат направени доброволно.

Обработката на данните за целите на контактите се извършва съгласно чл. 6 и сл. 1, S. 1, буква a от ОРЗД въз основа на Вашето доброволно дадено съгласие. Събраните лични данни, посочени във формуляра за контакт, ще бъдат изтрити автоматично, след като бъде отговорено на Вашия въпрос.

г) При създаване на профил

За да използвате платформата Abillio, е необходимо да създадете акаунт, което ще включва предоставяне на лични данни, като например вашето име, имейл адрес, телефонен номер, име на компанията или длъжност. В такъв случай може да ви изпратим имейл или друго електронно съобщение, потвърждаващо създаването на акаунта ви (или по друг начин да ви инструктираме как да го потвърдите).

д) При закупуване на абонамент за Abillio

Ако направите покупка на платен план на Abillio, ще трябва да предоставите информация за акаунта и фактурирането, информация, свързана с фактурата, и други данни, необходими за обработката и изпълнението на покупката. Можем също така да актуализираме тези данни, ако ни дадете разрешение да издадем фактура на вас или на вашата кредитна карта за периодични такси, като например месечни (или други периодични) плащания.

е) При създаване на профил в общността

Създаването на акаунт в Abillio ще ви позволи да изградите публичен профил на общността във връзка с вашия акаунт. Вашият публичен профил ще включва потребителското ви име и географското ви местоположение, но можете да изберете да предоставите друга лична информация, като например профилна снимка, и друга информация, която можем да ви предложим да представите.

3. Прехвърляне на данни

Предаването на лични данни на трети страни не се извършва за други цели, освен посочените по-долу. Ние предаваме Вашите данни на трети страни само когато:

 • вие сте дали изричното си съгласие, съгласно чл. 6 и сл. 1, S. 1, буква a от ОРЗД
 • за разкриване, съгласно чл. 6 и сл. 1 S. 1 буква е) от ОРЗД, е необходимо за предявяването, упражняването или защитата на правни претенции и не е очевидна причина да има преобладаващ законен интерес от неразкриване на Вашите данни.
 • в случай че, съгласно чл. 6 и сл. 1, S. 1, буква в) от ОРЗД, предаването се изисква от правно задължение, както и
 • е допустимо по закон и съгласно чл. 6 и сл. 1 S. 1 буква б) от ОРЗД, е необходимо за обработване на договорните отношения с Вас.
 • Нашият легитимен интерес произтича от изброените по-горе цели за събиране на данни. В никакъв случай не използваме събраните данни с цел да правим заключения за Вашата личност. Освен това използваме "бисквитки", както и инструменти за проследяване и плъгини за социални медии, когато посещавате нашия уебсайт. Допълнителни обяснения са дадени в точки 8, 9 и 10 от настоящата декларация за поверителност.

4. Права на субектите на данни

Имате право да:

 • да поискате информация за обработваните лични данни, съгласно чл. 15 ОТ ОРЗД. Можете по-специално да поискате информация за целите на обработката, категорията на личните данни, категориите получатели на Вашите лични данни планираното време за съхранение, да настоявате за право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката или противоречие, правото на жалба, произхода на Вашите данни, доколкото те не са събрани от нас, както и за наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и ако е необходимо, смислена информация за подробностите;
 • съгласно чл. 16 от ОРЗД, да поискате незабавно коригиране на неправилни или непълни лични данни, съхранявани при нас;
 • съгласно чл. 17 от ОРЗД, да поискате изтриване на съхраняваните лични данни, доколкото обработването на данните не е необходимо за упражняване на правото на свободно изразяване и информация, за изпълнение на правно задължение, по причини от обществен интерес или за предявяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • съгласно чл. 18 от ОРЗД, да настоявате за ограничено обработване на личните данни, доколкото Вие отричате верността на данните или обработването е незаконосъобразно. Това важи и в случай, че откажете данните да бъдат изтрити и ние нямаме по-нататъшна нужда от тях, но те са ви необходими за предявяване, упражняване или защита на правни претенции или в случай, че сте подали възражение срещу обработването, съгласно чл. 21 от ОРЗД;
 • по силата на чл. 20 ОРЗД, да получите предоставените от Вас данни в добре структуриран, общ и машинночетим формат или искане за предоставяне на данните на друго отговорно лице ("преносимост на данните");
 • съгласно чл. 7 и сл. 3 ОРЗД, да оттеглите първоначалното си съгласие с нас. Вследствие на това нямаме право да извършваме обработката на данни въз основа на това съгласие в бъдеще и
 • в съответствие с чл. 77 от ОРЗД, да подадете жалба до надзорния орган. По правило можете да се обърнете към надзорния орган на обичайното си местоживеене или работно място или на местонахождението на нашето сдружение.


5. Право на възражение

Доколкото Вашите лични данни се обработват въз основа на легитимни интереси съгласно чл. 6 и сл. 1, S. 1, буква е) от ОРЗД имате право да подадете възражение срещу обработването на Вашите лични данни, доколкото са налице причини, произтичащи от Вашата специална ситуация, или възражението е насочено срещу директни реклами. В последния случай разполагате с общо право на обжалване, за което не се изисква специална ситуация. Ако искате да се възползвате от правото си на отмяна или правото си на възражение, е достатъчно да изпратите имейл на адрес [email protected].

6. Сигурност на данните

При посещение на нашия уебсайт използваме широко разпространената процедура SSL (Secure Socket Layer) във връзка с най-високата степен на криптиране, в зависимост от това какво поддържа Вашият браузър. По правило това е 256-битово криптиране. В случай че браузърът ви не поддържа 256-битово криптиране, вместо него използваме 128-битова технология v3. Когато видите затворен символ, изобразяващ ключ, респ. ключалка, в долната лента за състоянието на вашия браузър, можете да видите дали една страница от нашия уебсайт е прехвърлена с криптиране. Използваме адекватни технически и организационни мерки за безопасност, за да защитим Вашите данни от случайни или умишлени манипулации, частична или пълна загуба, унищожаване или от неоторизиран достъп на трети лица. Нашите предпазни мерки непрекъснато се подобряват в съответствие с технологичното развитие.

7. Промени в тази Политика за поверителност

Тази декларация за поверителност в момента е валидна със статус от декември 2018 г. Развитието на нашия уебсайт може да доведе до корекция на тази декларация за поверителност поради свързани с нея оферти или поради променени правни, респ. официални разпоредби. Можете да изтеглите и разпечатате актуалната декларация за поверителност на нашия уебсайт на адрес https://www.abill.io/privacy-policy по всяко време.

8. Бисквитки

На нашия сайт използваме бисквитки. Това са малки файлове, които Вашият браузър създава автоматично и които се съхраняват на Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон и др.), когато посещавате нашия сайт. Бисквитките не вредят на Вашето устройство, не съдържат вируси, троянски коне или друг злонамерен софтуер. В "бисквитката" се съхранява информация, като всеки резултат е свързан с конкретния използван терминал. Това обаче не означава, че ние веднага узнаваме вашата самоличност. От една страна, използването на "бисквитки" служи, за да направи използването на нашата оферта по-приятно за вас. Например използваме т.нар. сесийни бисквитки, за да разпознаем, че вече сте посетили отделни страници на нашия уебсайт. Те се изтриват автоматично, след като напуснете нашата страница.

В допълнение, за да подобрим използваемостта, използваме и временни бисквитки, които се съхраняват на вашето устройство за определен период от време. Ако отново посетите нашия сайт, за да се възползвате от нашите услуги, той автоматично ще разпознае, че вече сте били при нас и какви входни данни и настройки сте направили, така че да не се налага да ги въвеждате отново. От друга страна, ние използваме "бисквитки", за да регистрираме статистически използването на нашия уебсайт и да го оценяваме с цел оптимизиране на нашето предлагане (вж. раздел 5). Тези "бисквитки" ни позволяват автоматично да разпознаваме, когато отново посетите нашия сайт, че вече сте били при нас. Тези бисквитки се изтриват автоматично след определено време.

Данните, обработвани от бисквитките, са за посочените цели, за да защитим нашите законни интереси, както и на трети лица съгласно чл. 6 и сл. 1, изречение 1, буква е от DSGVO се изисква.

Почти всички браузъри приемат автоматично бисквитките. Можете обаче да конфигурирате браузъра си така, че на компютъра ви да не се съхраняват бисквитки или винаги да се появява подсказка преди създаването на нова бисквитка. Пълното деактивиране на бисквитките обаче може да означава, че няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

9. Инструменти за проследяване

Средствата за проследяване, изброени по-долу и използвани от нас, се изпълняват въз основа на чл. 6 и сл. 1, изречение 1, буква е) от ОРЗД. Искаме да използваме мерките за проследяване, за да гарантираме, че нашият уебсайт е проектиран в съответствие с нуждите и се оптимизира постоянно. На второ място, използваме мерките за проследяване, за да регистрираме статистически използването на нашия уебсайт и да го оценяваме с цел оптимизиране на предлаганите от нас услуги. Тези интереси следва да се считат за законни по смисъла на горепосочените разпоредби. Съответните цели на обработката на данни и категориите данни можете да намерите в съответните инструменти за проследяване.

а) Google Analytics

Използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Inc. ( https://about.google/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; наричана по-долу "Google"), за да проектираме нашия уебсайт в съответствие с нуждите и да оптимизираме нашите сайтове текущо. Във връзка с това се изготвят псевдонимизирани профили на използване и се използват "бисквитки" (вж. раздел 4). Генерираната от "бисквитките" информация за използването на този уебсайт от Ваша страна, като например

 • тип/версия на браузъра,
 • използвана операционна система,
 • препращащ URL адрес (предишният посетен сайт),
 • име на компютъра, от който е осъществен достъпът (IP адрес),
 • час от деня, когато е направено запитването към сървъра

прехвърля се на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Информацията се използва за оценка на използването на уебсайта, за съставяне на отчети за дейностите на уебсайта и за предоставяне на допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет, за целите на проучване на пазара и ориентирано към търсенето проектиране на тези интернет сайтове. Тази информация може да бъде предадена и на трети страни, ако това се изисква по закон или ако на трети страни е възложено да обработват тези данни. При никакви обстоятелства Вашият IP адрес няма да бъде комбиниран с други данни на Google. IP адресите се анонимизират, така че да не е възможно свързването им с определени страни (IP маскиране). Можете да предотвратите инсталирането на "бисквитки", като изберете подходящи настройки в софтуера на браузъра си. Обръщаме внимание обаче, че това може да ви попречи да използвате пълноценно функциите на този уебсайт. Освен това можете да попречите на Google да събира данните, генерирани от "бисквитките", свързани с използването на уебсайта от Ваша страна (включително Вашия IP адрес), както и да обработва тези данни, като изтеглите и инсталирате добавка за браузър ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Като алтернатива на добавката за браузър, особено при браузъри на мобилни устройства, можете да попречите на Google Analytics да събира данни, като кликнете върху тази връзка. След това ще бъде поставена "бисквитка" за отказ, за да се предотврати събирането на вашите данни, когато посещавате този уебсайт в бъдеще. Бисквитката за отказ функционира само в този браузър и само за Вашия уебсайт и се съхранява на Вашето устройство. Ако изтриете бисквитките в този браузър, трябва да поставите бисквитката за отказ тук .

b) Google Tag Manager

За целите на поддръжката на други инструменти за уеб анализ ние използваме Google Tag Manager, система за управление на тагове на Google Inc. ( https://about.google/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; наричана по-долу "Google"). В този контекст различни скриптове на тези инструменти за уеб анализ се приспособяват за целите на уеб анализи и ремаркетинг. Това дава възможност за бързо реализиране на промени в уебсайта, без да се ангажират ИТ специалистите или да се променя изходният код.

Създадената от "бисквитката" информация за използването на уебсайта от ваша страна, като например

 • тип/версия на браузъра,
 • използвана операционна система,
 • референтен URL адрес (предишно посетен уебсайт),
 • име на хоста на компютъра, от който е осъществен достъпът (IP адрес),
 • време на заявката към сървъра

предават се на сървър на Google в САЩ и се съхраняват. Информацията се използва за оценка на използването на уебсайта, за издаване на отчети за дейността на уебсайта и за предоставяне на допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет, с цел проучване на пазара и проектиране на тези уебсайтове според нуждите. Ако е необходимо и/или ако е предписано от закона, респ. ако трети страни обработват тези данни на договорно основание, тази информация се предава на трети страни. В никакъв случай Вашият IP адрес не се събира заедно с други данни на Google. IP адресите ще бъдат анонимизирани, като се избягва присвояването им (IP маскиране).

Подробна информация за защитата на личните данни във връзка с Google Tag Manager можете да намерите на адрес: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ .

c) Drift.com

Drift.com е административна услуга за потребителските бази данни на Drift.com Inc. С цел оптимизиране на обслужването на клиенти, възможно най-бързо отговаряне на предстоящи запитвания, подготовка на плащания, контрол на неразрешено използване, анализ на тенденциите и подготовка на реклами, Drift.com се активира, когато субектът на данни се намира в зоната за вход. Ограничена част от данните (напр. име, имейл адрес, телефонен номер, местожителство, снимки и време на регистрация) се предоставят на Drift.com Inc. (Drift.com, Inc. 222 Berkeley Street, Suite 600 , Boston, MA 02116). За да се разшири разбирането за нашия клиент, се събира публично достъпна информация (напр. компанията на клиента, професионално наименование, физически адрес, уебсайт или социални мрежи). Освен това се използват "бисквитки", за да се генерира анализ на поведението на потребителя. Събраната информация от "бисквитките" се съхранява на сървър в САЩ. Тази информация служи за оценка на използването на платформата и за оптимизиране на нашите продукти.

Можете да избегнете използването на лични данни, като изберете процедурата за отказ, но искаме да отбележим, че в този случай вероятно няма да можете да използвате пълноценно всички функции на този уебсайт. Моля, намерете допълнителна информация за политиката за поверителност на Drift Inc. на адрес https://www.drift.com/privacy-policy/

г) Quora

Quora е безплатна платформа за знания на Quora Inc, която се опитва да дава отговори на всички възможни въпроси, поставени от нашите клиенти. Използват се бисквитки. Те представляват малки файлове с ясна идентификация, които се предават чрез нашия уебсайт на вашия браузър. Те ни дават възможност да запомним влезлите в системата потребители, да разберем как потребителите навигират в платформата Quora и как я използват, както и да показваме персонализирано съдържание и таргетирани реклами (включително уебсайтове и приложения на трети страни доставчици). Освен това се събира информация за браузъра, като например IP адрес, местоположение, дата и час, идентификатор на бисквитките на Quora, URL адрес, ясни идентификации на реклами или съдържание, часови зони и друга информация за дейностите на потребителите. Данните се съхраняват и извън ЕС, напр. в САЩ. Съществува възможност да се избере процедура за отказ, при която се избягва предаването на данни за поведението при сърфиране. Моля, намерете допълнителна информация за политиката за поверителност на Quora Inc. на адрес https://www.quora.com/about/privacy .

е) Track.js

За да идентифицираме грешки в JavaScript в рамките на нашето уеб приложение, използваме Track.js на TrackJS LLC. Тази програма предлага услуга за проследяване на грешки с цел ранно идентифициране на грешки и бъгове, преди те да бъдат сигнализирани. Бисквитките се използват за идентифициране на посетителите, за проследяване на техните стъпки и за разбиране на предпочитанията им за достъп до уебсайта. Можете да избегнете инсталирането на "бисквитките" чрез определена настройка, но обръщаме внимание, че в този случай е възможно да не можете да се възползвате напълно от всички функции на този уебсайт. Моля, намерете допълнителна информация за политиката за поверителност на TrackJS LLC на адрес https://trackjs.com/privacy/ .


е) AddtoAny

За да можем удобно да споделяме съдържанието на нашия сайт с нашите потребители чрез социалните мрежи, ние използваме AddToAny. Това е програма за създаване на отметки и бутони за споделяне. Никакви лични данни не се изпращат към социалните мрежи, лични данни се събират само когато самото лице посети тези социални мрежи и влезе в тях (като се съобразява със съответните декларации за поверителност). По тази причина не се извършва прехвърляне на лични данни, когато се използва AddtoAny. От техническия сървър се събира само информация за логовете, която се съхранява в продължение на 30 дни. Съществува възможност да се откажете, като избегнете предаването на данни за поведението при сърфиране.

Подробна информация за политиката за поверителност на AddtoAny можете да намерите на адрес https://www.addtoany.com/privacy .


ж) DoubleClick

За да оптимизираме нашата начална страница, използваме DoubleClick, услуга на Google (1600 Amphitheatre Park-way, Mountain View, CA 94043, USA; наричана по-нататък "Google"). DoubleClick предлага онлайн маркетингови решения, които позволяват да се показват специално пригодени реклами. Използват се "бисквитки", които наблюдават поведението на потребителя по отношение на преминаването от един уебсайт към друг и показваните и кликнати реклами. Това изисква да се съхраняват технически данни като IP адрес, домейн, браузър, местно време, операционна система и разглеждане на сайтове. Събраните данни се предават на сървър в САЩ и се съхраняват. Google използва получените данни за статистическа оценка на поведението на потребителите във връзка с рекламите, поставени от DoubleClick. По отношение на "бисквитките" има възможност да се използва процедура за отказ, като по този начин се избягва показването на персонализирани реклами. Моля, намерете допълнителна информация за политиката за поверителност на DoubleClick на адрес www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

h) Hotjar

За да подобрим нашия уебсайт, ние използваме Hotjar, услуга на Hotjar Ltd. (Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe; наричана по-долу "hotjar"). Hotjar анализира тенденциите при потребителите, подпомага определянето на технически проблеми и позволява предлагането на по-добри услуги. Hotjar ни помага да направим нашия уебсайт по-удобен за потребителите и да улесним работата с него. Поради това ние използваме бисквитки и кодове за проследяване. По тази причина се съхраняват технически данни, като например IP адресът на Вашето устройство (събиран и съхраняван в анонимизиран формат), Вашият имейл адрес, включително Вашето име и фамилия, доколкото ги предоставяте на наше разположение чрез нашия уебсайт, размерът на екрана на Вашето устройство, типът на устройството и информация за браузъра, географското местоживеене (само държавата), предпочитаният език, за да се покаже нашият уебсайт.

Още повече, Hotjar генерира на нашия сървър следните лог данни: препращащ домейн, посетени сайтове, географско местожителство (само държавата), предпочитан език с цел показване на нашия уебсайт, дата и час на достъп до нашия уебсайт. За да предостави тези услуги, Hotjar използва и услуги на трети компании (напр. Google Analytics, Optimizely). Информацията, изпратена под формата на бисквитки или IP заявки от Вашия браузър по време на посещението Ви на нашия уебсайт, се съхранява. Данните, събрани от Hotjar, се прехвърлят на сървър в Европа и се съхраняват там. По отношение на "бисквитките" има възможност да се използва процедурата за отказ ( https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out ). Моля, намерете допълнителна информация за политиката за поверителност на https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy .

10. Плъгини за социални медии

Въз основа на чл. 6 и сл. 1 S. 1 lit. f. DSGVO (GDPR), ние вмъкваме на нашия уебсайт социални плъгини на социалните мрежи Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Xing и LinkedIn с цел да направим нашето сдружение известно на обществеността. Свързаната рекламна цел трябва да се разглежда като законен интерес по смисъла на DSGVO (GDPR). Отговорността за бизнеса в съответствие с поверителността трябва да бъде гарантирана от конкретния доставчик на услуги. Вмъкването на тези плъгини се извършва чрез т.нар. метод на два клика, за да осигурим на посетителите на нашия уебсайт възможно най-добра защита.

а) Facebook

В нашия уебсайт се използват плъгини за социални медии на Facebook, за да има по-особена употреба с бутона "LIKE" или "SHARE", който се предлага от Facebook. Когато посещавате страница на нашия уебсайт, съдържаща такъв плъгин, вашият браузър се свързва директно със сървърите на Facebook. Съдържанието на приставката се прехвърля директно в браузъра ви от Facebook и се свързва с уебсайта.

Връзката с плъгините кара Facebook да получи информация, че браузърът ви е посетил съответната страница на нашия уебсайт. Това е така и в случай, че нямате профил във Facebook или не сте влезли в профила си във Facebook. Тази информация (включително Вашият IP адрес) се прехвърля директно на сървър на Facebook в САЩ и се съхранява.

Ако сте влезли в профила си във Facebook, Facebook може да разпредели посещението Ви на нашия уебсайт директно към Вашия профил във Facebook. При взаимодействие с плъгините, напр. чрез използване на бутона "Харесва ми" или "Споделям", тази информация също се прехвърля на сървър на Facebook и се съхранява. Освен това тази информация се публикува във Facebook и се показва на вашите приятели във Facebook.

Фейсбук може да използва тази информация за целите на рекламите, пазарните проучвания и дизайна на сайтовете на Фейсбук, ако е необходимо. Facebook генерира профили на използване, интереси и отношения, напр. за да оцени използването на нашия уебсайт по отношение на показваните реклами във Вашия профил във Facebook, да информира други потребители на Facebook за Вашите дейности на нашия уебсайт и да предоставя други услуги, свързани с използването на Facebook.

Ако не сте съгласни Facebook да разпределя данните, събрани чрез нашия уебсайт, към Вашия профил във Facebook, трябва да излезете от него, преди да посетите нашия уебсайт. Моля, запознайте се с информацията за поверителност на Facebook ( https://www.facebook.com/about/privacy/) относно целта и обхвата на събирането на данни, по-нататъшната обработка и използването на данни от Facebook, както и Вашите права и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни.

b) Twitter

Нашите интернет страници съдържат приставки на мрежата за кратки съобщения Twitter Inc. (Twitter). Вие разпознавате плъгините на Twitter (бутоните за туитър) чрез логото на Twitter на нашия уебсайт. По-долу ще намерите преглед на бутоните за туитър:

( https://about.twitter.com/resources/buttons). При посещение на страница от нашия уебсайт, съдържаща такъв плъгин, се установява директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Twitter. Twitter получава информация, че сте посетили нашия уебсайт с вашия IP адрес. Когато щракнете върху "бутона за туитване" в Twitter, докато сте влезли в профила си в Twitter, можете да свържете съдържанието на нашите страници в профила си в Twitter. Това позволява на Twitter да разпредели посещението на нашите страници към Вашия потребителски профил. Посочваме, че ние като доставчик на услуги не придобиваме знания за съдържанието на прехвърлените данни, както и за тяхното използване чрез Twitter.

Ако не желаете Twitter да разпределя посещението на нашите страници, моля, излезте от потребителския си профил в Twitter.

Подробна информация ще намерите в декларацията за поверителност на Twitter ( https://twitter.com/privacy).

в) YouTube

На нашия уебсайт се използват т.нар. социални плъгини на YouTube, които се управляват от YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, САЩ. ("YouTube"). Тези плъгини са обозначени с логото на YouTube, например под формата на "камера на YouTube".

При посещение на страница на нашия уебсайт, съдържаща такава приставка, вашият браузър установява директна връзка със сървърите на YouTube. Съдържанието на приставката се прехвърля директно във вашия браузър и се вмъква в страницата. Благодарение на това вмъкване YouTube получава информация, че браузърът ви е посетил съответната страница на нашия уебсайт, дори ако нямате профил в YouTube или не сте влезли в YouTube.

Тази информация (включително Вашият IP адрес) се прехвърля директно от Вашия браузър към сървър на YouTube в САЩ и се съхранява. Ако сте влезли в профила си в YouTube, YouTube може да разпредели посещението на нашия уебсайт директно към вашия профил в YouTube. При взаимодействие с плъгините, напр. чрез натискане на бутона "YouTube", тази информация се прехвърля директно към сървър на YouTube и се съхранява. Освен това тази информация се публикува във вашия акаунт в YouTube и се показва на вашите контакти.

Ако не сте съгласни, че YouTube директно разпределя данните, събрани чрез нашия уебсайт, трябва да излезете от YouTube, преди да посетите нашия уебсайт.

Подробна информация ще намерите в декларацията за поверителност на YouTube ( https://www.youtube.de/t/privacy).

г) LinkedIn

Нашият уебсайт използва плъгини за социални медии от LinkedIn Ireland U.C., Wilton Place, Dublin 2, Ireland, за да персонализира използването им. За тази цел използваме бутона "СПОДЕЛИ". Плъгините са обозначени с логото на LinkedIn, например под формата на "in" в основен квадрат. Това е услуга, предлагана от LinkedIn. Когато влизате в сайт от нашето уеб присъствие, който съдържа такава приставка, браузърът ви установява директна връзка със сървърите на LinkedIn. Съдържанието на приставката се предава от LinkedIn директно на вашия браузър и се интегрира от него в уебсайта.

С интегрирането на плъгините LinkedIn е информирана, че Вашият браузър е извикал съответния сайт на нашето уебстраница, дори ако нямате акаунт в LinkedIn или в момента не сте влезли в LinkedIn. Тази информация (включително Вашият IP адрес, Вашият прокси сървър, Вашият браузър, Вашите добавки, идентификацията на Вашето устройство и функциите на Вашия доставчик на интернет услуги или оператор на мобилна мрежа, включително идентификацията на местоположението) се предава директно от Вашия браузър на сървър на LinkedIn в САЩ и извън САЩ и се съхранява там.

Ако сте влезли в LinkedIn, LinkedIn може директно да присвои посещението Ви на нашия уебсайт към Вашия акаунт в LinkedIn. Ако взаимодействате с плъгините, например чрез натискане на бутона "СПОДЕЛИ", съответната информация също се предава директно на сървър на LinkedIn и се съхранява там. Информацията също така се публикува в LinkedIn и се показва на вашите контакти в LinkedIn.

LinkedIn може да използва тази информация за целите на рекламата, пазарните проучвания и за проектиране на сайтовете на LinkedIn, за да отговори на нуждите. За тази цел LinkedIn създава профили на използване, интереси и взаимоотношения, например за да анализира използването на нашия уебсайт по отношение на рекламите, които Ви се показват в LinkedIn, за да информира други потребители на LinkedIn за Вашите дейности на нашия уебсайт и да предоставя допълнителни услуги, свързани с използването на LinkedIn.

Ако не желаете LinkedIn да свързва данните, събрани чрез нашия уебсайт, с вашия акаунт в LinkedIn, трябва да излезете от LinkedIn, преди да посетите нашия уебсайт. Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на Вашите данни от LinkedIn, както и Вашите права и възможности за настройка за защита на личните Ви данни в този контекст, можете да намерите в политиката за защита на данните на LinkedIn ( https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy).

Бисквитките се използват, за да се осигури по-добро преживяване. Продължавайки да използвате този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки. Научете повече